Regulamin Serwisów Ezoterycznych SMS Chat

§ 1
Postanowienia i informacje ogólne
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") określa ogólne warunki korzystania z usług prowadzenia pogawędek o tematyce ezoterycznej za pomocą wiadomości SMS.
2. Organizatorem serwisu jest RG-SystemX z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Wiejskiej 81, 27-400 Ostrowiec Św, NIP 8641026842 REGON 830206271 (zwaną dalej „Organizatorem”).
3. Usługa jest oferowana na terenie Polski.
4. Osoba korzystająca z Usługi (zwana dalej "Użytkownikiem") wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich postanowień Regulaminu.
5. Użytkownikiem usługi może być każda pełnoletnia osoba fizyczna uprawniona do użytkowania telefonu funkcjonującego w sieci polskiego operatora telefonii komórkowej.

§ 2
Korzystanie z Usługi
1. Celem serwisu jest pośrednictwo w realizacji usług doradczych w zakresie ezoteryki i horoskopów pomiędzy Użytkownikami serwisu a Centrum Operatorskim organizatora.
2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone sa pośrednistwem SMS Premium, telefonicznie, oraz strony internetowej, mają charakter zabawy i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń związanych z uzyskanym wynikiem.
3. Organizator zastrzega, że informacje na stronie www, oraz wizerunki i opisy osób i zdarzeń mogą być fikcyjne, oraz moga nie mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości.
4. Organizator zastrzega, że informacje przekazywane podczas realizacji usług doradczych mogą być fikcyjne, oraz moga nie mieć swojego odpowiednika w rzeczywistości i nie stanowią podstawy do jakichkolwiek roszczeń związanych z uzyskanym wynikiem.
5. Użytkownik, który chce otrzymać poradę lub inną informację za pośrednictwem SMS wysyła SMS o treści SPHERA(+ pytanie) na numer 72480, 73480 lub 74480. Opłata za wysłanie jednej wiadomości SMS wynosi - na nuemr 72480- 2,46zł z VAT, na nuemr 73480 - 3,69zł z VAT, na nuemr 74480 - 4,92zł z VAT
6. Po wysłaniu powyższego SMS-a użytkownik otrzyma wiadomość zwrotną z informacją od Doradcy, że jest on gotowy do rozmowy. Następnie rozpoczyna się rozmowa za pośrednictwem SMS. Doradca jest dostępny od godziny 8-24, wszystkie pytania zgłoszone po godz. 24 będą realizowane w dniu następnym.
7. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z dalszej rozmowy z Doradcą.
8. Każdy użytkownik może korzystać z serwisu dowolną ilość razy.
9. Korzystanie z Usługi jest możliwe za pośrednictwem sieci polskich operatorów telefonii komórkowej (T-Mobile, Plus GSM, Orange, Play), zarówno w systemie prepaid, jak i postpaid (abonamentowym).
10. Do korzystania z usługi nie mają zastosowania ulgi dla grup abonentów na opłaty abonamentowe oraz usługi dodatkowe oferowane przez operatorów komórkowych.
11. Wysłanie przez Uczestnika wiadomości SMS jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.
12. W trakcie trwania pogawędki Użytkownik pozostaje anonimowy i nie musi podawad jakichkolwiek danych osobowych.
13. W przypadku wysłania przez Użytkownika wiadomości SMS o treści, która nie spełnia wymogów Regulaminu, lub pod błędny numer, organizator wysyła zwrotną wiadomości SMS z informacją, że wiadomości SMS przesłana przez Użytkownika zawierała błędy.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania pogawędki użytkownikowi, który narusza postanowienia niniejszego Regulaminu, obowiązujące prawo lub ogólne normy moralne.
15. Organizator usługi dołoży wszelkich starań w celu zapewnienia jej prawidłowego działania.
16. Operatorzy sieci telefonii komórkowych odpowiadają wyłącznie za usługi telekomunikacyjne umożliwiające korzystanie z usługi.
17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za: - korzystanie z serwisu przez osoby nieuprawnione do użytkowania telefonu komórkowego, - problemy w funkcjonowaniu serwisu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń losowych lub o charakterze siły wyższej. - korzystanie z serwisu niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane, - przerwy w funkcjonowaniu Serwisu zaistniałe z przyczyn technicznych lub innych niezależnych.

§ 3
Postanowienia końcowe i reklamacje
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem ich publikacji na niniejszej stronie internetowej.
2. Reklamacje dotyczące Usługi należy przesyłać pod adres e-mail: info@astrolinia.pl, z tytułem "REKLAMACJA".
3. Reklamacje Użytkowników dotyczące Usługi będą rozpatrywane przez organizatora w formie elektronicznej w terminie 7 dni od daty otrzymania.

§ 4
Ciasteczka (ang. cookies) – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika (zazwyczaj na twardym dysku). Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Ciasteczka są stosowane najczęściej w przypadku liczników, sond, sklepów internetowych, stron wymagających logowania, reklam i do monitorowania aktywności odwiedzających.
Ciasteczka mogą zawierać rozmaite rodzaje informacji o użytkowniku danej strony WWW i „historii” jego łączności z daną stroną (a właściwie serwerem). Zazwyczaj wykorzystywane są do automatycznego rozpoznawania danego użytkownika przez serwer, dzięki czemu może on wygenerować przeznaczoną dla niego stronę. Umożliwia to tworzenie spersonalizowanych serwisów WWW, obsługi logowania, „koszyków zakupowych” w internetowych sklepach itp. (Wikipedia)
Brak zgody na wykorzystywanie plików cookies może spowodować, że część Serwisu nie będzie działać poprawnie lub przestanie działać. W celu korzystania z pełnej funkcjonalności Serwisu, zalecamy wyrażenie zgody na przechowywanie i uzyskiwanie dostępu do plików cookies. Pliki cookies mogą być wykorzystywane zarówno przez RG-SystemX, jak również przez inne serwisy.Szczegóły w tabeli poniżej.
PODMIOT CELE WYKORZYSTYWANIA COOKIES
RG-SystemX autoryzacja użytkownika
Google Inc. - Stany Zjednoczone statystyka, analizy oglądalności